branding

naming

print production

strategy

website

DAFNA GARDENS

your home
on the park

הפרויקט הזה שילב בין שני פרמטרים משמעותיים. המיקום. מעלות דפנה פינת רמת אשכול – פנינת המגורים של האוכלוסייה הישיבתית האנגלו סכסית. הפארק – הסמוך והנדיר בירושלים.

בחרנו לצבוע את הפרויקט בירוק, ולהדגיש את מיקומו על הפארק. למילה גארדנס צירפנו את דפנה וקיבלנו פוקוס על מיקום אהוב וריח משגע של צמחייה. מעטפת דפוס נארזה בקפידה עבור השלבים השונים בתהליך, אתר אינטרנט הוקם. ולאורך זמן, הפרויקט נראה בעיתונות החרדית באמצעות סדרת מודעות שליוותה אותו והדגישה את הירוק ואת יתרונות המיקום.

״יש שלווה צמוד לישיבה״. ״יש שלווה צמוד לקהילה.״ ״יש שלווה צמוד לרכבת.״

פרויקטים
דומים

No data was found