avenue

אלו, מיתוג הפרויקט נעשה בקו ייחודי השומר על אמינות ולתת קול ייחודי משל פרויקטים אחרים, נבחר המונח אורבניות כדי לתאר את המיקום. הוא מדגיש את היתרונות של העיר, את הלוקיישן הטוב ואת קצב החיים העירוני של השכונה, זאת ללא יומרנות ומתוך חיבור לשכונה